Geert als onderzoeker

Management van ruimte en infrastructuur staat onder druk

Management van ruimte en infrastructuur vraagt om het managen van netwerken en systemen. Dit management staat onder druk. Onder druk van klimatologische ontwikkelingen, sociaal-economische veranderingen en politiek, om geld te besparen en politieke risico's te voorkomen. Daarbij worden de netwerken en systemen, en hun omgeving, steeds complexer, en moet het management ervan steeds meer anticiperen op onzekerheden en lange termijn. Management van netwerken en systemen is nooit af, vraagt steeds om continue aanpassingen in suboptimale omstandigheden, en om in te spelen op steeds nieuwe inzichten en problemen. Door deze ontwikkelingen schieten traditionele management technieken, zoals projectmanagement, systeemdenken en asset management, steeds meer tekort. Besluitvorming op netwerk- en systeemniveau levert spanningen op lokaal niveau. In organisaties ontstaan spanningen tussen (externe) horizontale interactie en (interne) verticale sturing en verantwoording. Daarbij moeten organisaties continu veranderen om op steeds wijzigende omstandigheden in te kunnen spelen.

 

Intelligent management is nodig
Voor het management van ruimte en infrastructuur heeft dit grote consequenties. Het vraagt om hybride werkwijzen, waarin op control en beheersing gerichte technieken verweven worden met zachtere proces- en organisatiebenaderingen. Benaderingen die tevens recht moeten doen aan de complexiteit van - en samenhang in - netwerken en systemen. Modern management vraagt om intelligente besluitvormingsprocessen waarin horizontale interactie en vertikale sturing op intelligente wijze zijn geïntegreerd. En modern management vraagt om continu veranderende organisaties, met medewerkers die tot in de haarvaten van de organisatie hier concreet invulling aan geven.

 

Onderzoek en publicaties
Geert Roovers voert onderzoek uit naar (deze) management- en organisatievraagstukken in het ruimtelijke domein, gericht op ondergrond, water en infrastructuur. Geert zoekt naar succesvolle werkwijzen en intelligente besluitvormingsprocessen. En naar de competenties van organisaties en medewerkers die dit mogelijk maken. Geert was betrokken bij onderzoek naar de borging van publieke waarden in het rivierbeheer (Next Generation Infrastructures) en lokale beleidsarrangementen in het waterbeheer (Planbureau voor de Leefomgeving). In 2012 promoveerde Geert op bestuurskundig onderzoek naar besluitvorming in het rivierbeheer. Geert Roovers ontwikkelde samen met prof. Arwin van Buuren van Erasmus Universiteit ´stijlen van asset management´. In zijn rol als parttime lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion Hogeschool in Deventer onderzoekt Geert hoe de potentie van ondergrond voor stedelijke vraagstukken als energie, klimaat en verstedelijking duurzaam kan worden benut.

 

Geert publiceert regelmatig over de resultaten van zijn onderzoek, zie ook publicaties. In zijn onderzoeken werkt Geert samen met de Saxion Hogeschool, Antea Group en diverse onderzoeksinstellingen.

 

Interesse?

Dr. ir. G.J. (Geert) Roovers

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.