Geert als adviseur

Geert is strategisch adviseur op het gebied van besluitvorming, participatie en organisatie bij Water, Scheepvaart en Infrastructuur. Geert begeleidt partijen, projecten en teams om succesvol plannen te ontwikkelen en te realiseren. Door mensen bij elkaar te brengen en te inspireren. Door het ontwikkelen van gedeelde beelden, ambities en werkwijzen. Geert's kernkwaliteiten zijn verbinden en samenwerken. Geert heeft een op hoofdlijnen gerichte werkwijze en combineert dit altijd met strategische analyse: Geert is inhoudelijk sterk, weet wat er speelt en werkt op het grensvlak van praktijk en wetenschap.

 

Als strategische adviseur werkt Geert voor Antea Group (voormalig Oranjewoud), Adviesgroep Organisatie en Ontwikkeling. Hij verbindt zijn inzet als adviseur dan ook met de kennis en kwaliteiten van Antea. Geert werkt(e) onder meer aan:

  • het ontwikkelen van de organisatie en samenwerking tussen private en publieke partijen in de internationale scheepvaart op de Schelde
  • de strategische positionering van projectteams en regioproces binnen het Deltaprogramma Rivieren
  • systematiekontwikkeling vervangingsopgave Natte Kunstwerken Rijkswaterstaat: afwegingmethodiek en organisatie.
  • verkenning, ontwikkeling van alternatieven en besluitvorming voor vele projecten aan de kust, IJsselmeergebied en in het rivierengebied.

 

Zie ook:

 

www.anteagroup.com

 

en

 

http://nl.anteagroup.com/owiki/o2-ontwikkeling-organisatie