Geert als adviseur

Geert Roovers werkt als strategisch adviseur op het gebied van planvorming, governance en management bij ruimte en infrastructuur. Ook is Geert actief als procesbegeleider en publicist en werkt Geert aan onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Geert's kernkwaliteiten zijn verbinding, samenwerking en een op hoofdlijnen gerichte werkwijze. Geert kijkt graag buiten de gebaande paden en koppelt zijn deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan zijn advieswerk.

 

Zie ook:

www.anteagroup.com

en

http://nl.anteagroup.com/owiki/o2-ontwikkeling-organisatie