informatie over mezelf

 

Geert heet u welkom!



Geert Roovers (Eindhoven, 4 juli 1968) studeerde in 1993 af als Civiel Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek, op de voor- en nadelen van de ontpoldering van de Hedwigepolder voor het systeem van de Westerschelde. Als adviseur bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud (nu Antea Group) hield hij zich aansluitend bezig met plannen voor dijkverbetering en rivierverruiming. De interactie tussen de ontwikkeling van plannen, bestuurlijke besluitvorming en bewoners was daarin de rode draad. In 2006 schreef hij samen met Hermjan Barneveld een second-opinion voor de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, en bevond zich daarmee even in het brandpunt van politieke besluitvorming: presentatie aan de Tweede Kamer-leden en diverse krantenberichten.


Rond die tijd startte Geert met het combineren van zijn werkzaamheden met wetenschappelijk onderzoek. Eerst in het kader van het onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures - Public Values, later in zijn eigen promotie-onderzoek. Beiden samen met de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Maatschappij. In 2012 promoveerde Geert op de interactie tussen kennis en besluitvorming in het rivierbeheer. Ook hierin speelde de Hedwigepolder weer een rol.


De laatste jaren houdt Geert zich steeds meer bezig met organisatie- en samenwerkingsvraagstukken in het brede werkterrein van infrastructuur en ruimte. Zo was hij betrokken bij het ontwikkelen van ketensamenwerking in de zeevaart op de Schelde, organisatievraagstukken bij scheepvaartbegeleiding en de ontwikkeling van het Deltaprogramma Rivieren. Ook hielp Geert bij het ontwikkelen van een werkwijze waarmee Rijkswaterstaat kan anticiperen op de 'vervangingsopgave natte kunstwerken', rekening houdend met lange termijn onzekerheden en omgevingsagenda's, en helpt hij bij leer- en trainingstrajecten rondom besluitvorming en infrastructuur.

 

Geert is sinds 1 september 2015 - parttime- lector 'Bodem en Ondergrond' aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Het lectoraat richt zich op het verbeteren van de rol van de ondergrond in ruimtelijke afwegings- en besluitvormingsprocessen en de vormgeving van een duurzame ontwikkeling van de ondergrond. Geert kijkt daarin onder meer naar integrale strategieën voor het omgaan met bodemdaling, het ontwikkelen van waarden in stedelijk gebied door ondergronds bouwen en de verbinding van boven- en ondergrond door ontwerpend onderzoek.


Naast zijn werk schrijft Geert graag in diverse vakbladen en op zijn eigen site. Daarop schrijft hij ook over zijn andere passies: PSV, muziek en film. Geert komt al ruim 30 jaar bij het rood-wit van PSV. Zag Ralf Edström vier maal scoren tegen Ajax. Platini vier maal tegen Van Beveren. Romario drie maal tegen Steaua. En van Bommel drie maal in de Arena.


Maar niet alleen aan de Frederiklaan ligt zijn hart. Iedere wedstrijd op zondagmiddag is er één. En hij schrijft daarover graag wat krabbels. Over wat er mis gaat bij PSV. Over wat er goed gaat bij Ajax. Over kleurrijke uitspraken, prachtige karakters en bloemrijke middagen die het voetbal rijk is. Bekend of onbekend.

Geert leeft samen met Marjon, zij hebben vijf prachtige kinderen.

 

Veel plezier!

 


Geert Roovers